Skip Navigation Linksچشم انداز و ماموریت
Skip Navigation Linksدرباره ما/چشم انداز و ماموریت

ماموریت :

ماموریت ما اجرا و نهادینه کردن  مدیریت پروژه حرفه ای در پروژه های عمرانی کشور با استفاده از استانداردهای بین المللی و با نگاه بومی و منطقه ای می باشد.

چشم انداز:

 ما برآنیم که تا سال  2023 میلادی در بین 30 شرکت بزرگ پیمانکار عمومی(EPC Contractor)خاور میانه از لحاظ سهم بازار قرار گرفته باشیم.