Skip Navigation Linksارزش ها و اهداف کلان
Skip Navigation Linksدرباره ما/ارزش ها و اهداف کلان

  • پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOKو با نگاه بومی
  • مکانیزه کردن کلیه فرایند های داخلی شرکت و فی مابین تامین کنندگان و کارفرمایان در غالب سیستم ERP
  • حضور شفاف وقوی به عنوان شرکتی سهامی عام در بورس اوراق بهادار و با سود اوری منطقی در رنکینگ بورس
  • افزایش قدرت و نفوذ برند مبدا در بازارهای داخلی و منطقه ای و جهانی با انجام بازار یابی موثر وفعال
  • حضور فعال در زمینه ای تخصصی و با دید جهانی با استفاده از شریک خارجی
  • گسترش کار در بازارهای نفت و گاز کشور و منطقه